Polityka prywatności


Dbamy o Państwa prywatność i o to, by uzyskali Państwo pełną i rzetelną informację na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, które może mieć miejsce kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące zakresu, celów i sposobu przetwarzania Państwa danych. W razie dodatkowych pytań mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Administrator

Administratorem strony i Państwa danych osobowych jest właściciel marki DOMTEO NIERUCHOMOŚCI – Karol Tomczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU VASK Karol Tomczyk w Tarnowskich Górach, przy ul. Tylnej 1A/1, e-mail: biuro@domteo.pl, telefon: 577282706.

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania
Na naszej stronie nie ma możliwości założenia konta użytkownika i nie korzystamy z formularza kontaktowego ani systemów komentarzy. Umożliwiamy Państwu za to kontakt z nami za pośrednictwem poczty e-mail. Korzystając z tej możliwości podają nam Państwo swoje dane osobowe: adres e-mail oraz inne dane, które zawierają Państwo w treści wiadomości.

Państwa dane przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem oraz w celach archiwalnych (archiwizacji korespondencji). Podstawę prawną tego przetwarzania stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), Państwa zgoda, którą wyrażają Państwo wysyłając do nas wiadomość i oczekując odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub podejmowanie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podmioty przetwarzające i odbiorcy danych
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, takim jak firmy świadczące usługi w zakresie IT, hostingu, biura rachunkowe, kancelarie prawne.

Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane lub też okresu, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nas obowiązków, czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie. Część danych może być przetwarzana dłużej, dla celów archiwalnych, analitycznych lub statystycznych.

Państwa uprawnienia
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zakres Państwa praw i przypadki, w których mogą Państwo z nich skorzystać, określają przepisy prawa, w szczególności art. 15 i następne RODO. W każdym wypadku rozpatrzymy zasadność Państwa wniosku lub sprzeciwu i ustosunkujemy się do niego zgodnie z przepisami.
Przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza obowiązujące przepisy.
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej i do tego, byśmy mogli się z Państwem skontaktować.

Pliki cookies
Niektóre elementy naszego serwisu mogą wykorzystywać cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do Państwa komputera, tabletu lub telefonu, zapisywane na nim, a przy Państwa kolejnej wizycie na stronie są odczytywane przez nasz system informatyczny. Cookies pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika na potrzeby wykonania określonej operacji w serwisie. Cookies są wykorzystywane przez praktycznie każdą stronę internetową, ponieważ ułatwiają użytkownikom korzystanie z serwisu oraz pozwalają administratorowi na używanie przydatnych narzędzi, na przykład służących do celów statystycznych.
Przy pierwszej wizycie na stronie wyświetlimy Państwu informację dotyczącą wykorzystywania plików cookies i zapytamy o zgodę na ich stosowanie. Ustawienia cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce. Mogą Państwo całkowicie z nich zrezygnować, ale muszą Państwo mieć świadomość, że może to utrudnić korzystanie nie tylko z naszej, ale i z wielu innych stron internetowych.
Nasza strona może wykorzystywać cookies własne, służące do zapewnienia jej prawidłowego działania i zapamiętania ustawień użytkownika.
W celach marketingowych, statystycznych i analitycznych możemy wykorzystywać również cookies obce, należące do podmiotów takich jak Google czy Facebook. Cele i zasady korzystania z cookies obcych określają polityki prywatności podmiotów, od których cookies pochodzą.
Informację o tym, jakie konkretnie cookies wykorzystujemy, znajdą Państwo w ustawieniach swojej przeglądarki.